KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. JUNI 2018

Kosciol

– Det er valg til nytt menighetsråd idag søndag 10.juni i forbindelse med messene. Valget foregår i Krypten. 22 gode kandidater stiller til valg og vi oppfordrer alle som er konfirmert og tilhører St. Paul menighet til å bruke sin stemmerett. Kandidatlisten henger på oppslagstavlene og på stemmeseddelen skal du krysse av for 6 personer.

– Det blir sakramentstilbedelse i kirken med Fides på lørdag 16. juni kl. 19.

-Neste søndag, 17. juni, etter høymessen er det innskrivning av nye konfirmanter som er født i 2005.

-Vi i St. Paul menighet skal bidra med bønn og sang på et økumenisk arrangement på Bergenhus festning lørdag 23. juni. Vi vil for anledningen etablere et felleskor hvor alle som har lyst kan være med. Dette koret skal synge i andre hovedbolk på samlingen, sannsynligvis rundt kl.17.30. Vi øver i St. Paul kirke onsdag 13.juni kl. 20.00-22.00 og onsdag 20. juni kl.20.00-22.00. Vi skal øve inn Tantum Ergo og to afrikanske sanger.

– Arrangørene søker også frivillige som kan hjelpe til med gjennomføringen av arrangementet. Mer informasjon finner man på: «kronham2018.no»

————————————————————-

 (I høymessen:) – Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.