KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. JUNI 2018

Kosciol

-Etter messen blir det foreldremøte med påmelding til konfirmasjon for nye konfirmanter. Møtet blir i auditoriet på skolen. Nå er det også tid for påmelding til høstens katekese for barn i alle aldre. I september blir det også avholdt kurs for voksne i Den gode hyrde katekese. Se menighetens nettside og brosjyrer for mer info.

-Den 9. og 10. juni ble det holdt valg til menighetsråd. Det nye rådet ser slik ut:

Valgte medlemmer: Anne Samuelsen. Ewa Bivand, Krzysztof Sledski, Dorota Kliczewska, Marek Ukrainski og Thu Nguyen

Vararepresentanter: Eugene Sebastian og Long Huu Phan

Sognepresten vil med biskopens tillatelse utnevne 4 representanter. De vil bli kunngjort så snart de er utnevnt.

– Så minner vi om lovsang og bønn på Bergenhus festning lørdag, den 23.6. kl. 10 – 14; 16 – 18 og 18.30 – 20. St. Paul menighet skal delta med bønn fra kl. 10.40 – 11. Kom og vær med sammen med troende fra mange menigheter i Bergen og omland.

– Siden det bare kom 5 interesserte til korøvelsen sist onsdag, ble det ikke noe katolsk kor som kunne synge på lovsangsfesten på Bergenhus.

– Neste søndag, den 24.6. kommer søstrene fra Den hellige Elisabeths kloster i Minsk i Hviterussland på besøk. De vil selge ikoner og andre ting som er laget på deres pleiehjem.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.