KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. JUNI 2018

Kosciol– Fra og med 2. tom. 29. juli er menighetskontoret stengt på grunn av ferieavvikling.  Ved behov for prest ring tlf: 55 21 59 50, da ledes telefonen videre til vakthavende prest. – I ferietiden, juli og august, blir det en del innskrenkninger i messene i St. Paul kirke. Andakter og tilbedelse faller bort. Messene søndag kl. 13 på forskjellige språk faller bort i juli og august. Evt. unntak blir kunngjort i de nasjonale gruppene. På ukedagene fortsetter messene kl. 19 som vanlig. Mandagsmessen kl. 11 fortsetter som vanlig. Lørdag er messen som vanlig kl. 18, på latin eller norsk. De polske messene går som vanlig, også på første fredag. På Marias Minde fortsetter messene som vanlig.

– Lørdag 7. juli feires Seljumannamesse på Selje. Sta. Sunniva og hennes ledsagere er skytshelgener for Bergen og Vestlandet. Vår Frue Menighet i Ålesund arrangerer en pilegrimsreise til Selja, ledet av sogneprest O. M. Stamnestrø. Troende fra andre menigheter er hjertelig invitert til å slutte seg til dem. 11.30 går det båt til Selja. 11.45 er det prosesjon fra Bø til Klosterruinene. Kl. 12.30 feires høymesse i ruinene av klosterkirken. Deretter er det et par timer til rådighet før det går båt fra klosterruinene inntil fastlandet kl. 15.30. Båten fra Selje til Selja koster kr. 300. Dette betales til Vår Frue menighetskonto 0540.08.14688. Merk betalingen «Selja og ditt navn». Vennligst skriv mail til alesund@katolsk.no for påmelding.

– Denne søndagen 24.06 er siste dag med kirkekaffe etter 11 messen før sommeren. Kirkekaffe i Krypten starter opp igjen søndag 24. august.