Avskjed med pater Tao og besøk fra Klosterneuburg

tn_DSC_7054 (2)

I høymessen 17. juni holdt St. Paul menighet formell avskjed med pater Tao. Han avslutter egentlig sin tjeneste hos oss 1. september, men han ville gjerne markere dette før sommerferien kommer og mange har reist bort. Pater Tao benyttet anledning til å holde en liten avskjedstale, der han så tilbake på 3 gode år sammen med oss. Han rettet særlig en varm takk til Dom Alois som han mente har vært en raus og omsorgsfull pastor som han hadde lært mye av. Dette er egentlig ikke en endelig avskjed med pater Tao: Vi kan trøste oss med at han kommer tilbake til Bergen ca. én gang i måneden for å tilby sjelesorg for den vietnamesiske gruppen.

Også denne søndag var det en gruppe fra Klosterneuburg med oss på besøk. I gruppen var ulike administratorer, sammen med Dom Anton som fullførte sine studier i klosteret på samme tid som Dom Alois. Neste dag reiste gruppen videre til Oslo for møter med biskop Bernt før de reiser tilbake til Østerrike. Neste helg kommer to nye gjester fra Klosterneuburg – Dom Albert som vi kjenner fra den tiden han var i Bergen, og  p. Grzegorz Orkisz, tidligere sogneprest i Kristiansund og Trondheim, som er i novisiatet i Klosterneuburg.

For å runde av en allerede begivenhetsrik messe, fikk flere ministranter sine fargebånd som markering for nye nivå som de har oppnådd i ministranttjenesten. Ministrantgruppen benyttet også anledningen til å takke pater Tao som har betydd mye for dem som deres veileder.

I alt var det en begivenhetsrik søndag som minnet oss om hvor mye vi har å være takknemlige for i St. Paul menighet!

tn_DSC_7071tn_DSC_7073tn_DSC_7108tn_DSC_7156tn_DSC_7188tn_DSC_7201tn_DSC_7240