KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. AUGUST 2018

kirkebilde

– Relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre besøker St. Paul menighet 9. og 10. oktober. I ni uker vil vi nå intensivere våre forberedelser. Vi vil etter hver hellige messe be novenen til den hellige Thérèse. Bønnen er trykt på flere språk og ligger bak i kirken.

 

–  Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

 

-Pastoralavadelingen i Oslo katolske bispedømme inviterer til en livsverndag om familien lørdag 15. september i Oslo. Se plakat på oppslagstavlen.

 

– Det er nå tid for å melde på barn i alle aldre til høstens katekese. Vi ønsker også flere nye kateketer – både ungdom og voksne. Det vil bli holdt kurs i Den gode hyrde katekese for kateketer og andre interesserte 17.-24. september på ettermiddagstid. Vi vil også starte egen ledertrening for ungdom fra 15 år og oppover. Mer informasjon i brosjyrene som er lagt ut i kirken og på menighetens nettside.

 

-Det blir orgelkonsert med vår organist, Amund Dahlen, i St. Paul kirke lørdag 25. august kl.11.

————————————————————-

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.