Sogneprestens utnevnelser

stempelSognepresten har utnevnt  konsultative representanter til menighetsrådet  for perioden 2018 – 2020:

For Sogn og Fjordane :

Marcin Fójcik, Traute Dvergsdal og Małgorzata Tveit

Og for Voss:

Marisa Taylor og Ewelina Wieczerzak

Samtidig takker vi Paweł Mielnik fra Førde og Damian Kalawski fra Voss for deres arbeid i flere år.