KUNNGJØRINGER søndag 23. september 2018

Kosciol-Sognepresten har utnevnt konsultative representanter for Sogn og Fjordane og Voss. Det er Marcin Fójcik, Traute Dvergsdal og Małgorzata Tveit for Sogn og Fjordane og Marisa Taylor og Ewelina Wieczerzak for Voss.

-Vi gratulerer – Pater Wilhelm Hertmann OFM – tidligere sogneprest i St. Paul menighet som blir 100 år den 10. oktober.

-Tirsdag 25. september vil det bli et foredrag ved pater Kjell Arild Pollestad om Den hellige Therese av Lisieux i anledning relikivievalfarten. Det vil bli avholdt på personalrommet på St. Paul skole kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30.

-Relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre besøker St. Paul menighet 9. og 10. oktober. I ukene fremover vil vi nå intensivere våre forberedelser og etter hver hellige messe be novenen til den hellige Therese. Bønnen er trykt på flere språk og ligger bak i kirken.

– Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Menigheten arrangerer høstleir på Fredtun leirsted på Karmøy for 4-9 klasse, 6. – 10. okt. Se menighetens nettside for mer informasjon.

– Caritas Bergen trenger flere frivillige til leksehjelpen og norskverkstedet. Ta gjerne kontakt med dem. Besøksadresse er Sigurds gate 8, Bergen.

——————————————————————

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.