Nyheter fra St. Paul skole: søknad om skoleplass og ledig stilling

image001St. Paul skole minner om at søknadsfristen for skolestart i august 2019 er 15. november 2018
Dette gjelder barn som er født i 2013 og skal begynne i 1. klasse og barn som er født i 2006 som skal begynne i 8. klasse.
Du finner mer informasjon her

St. Paul skole søker etter erfaren spesialpedagog og faglærer i 100% stilling fra 01.01.2019.

Vi søker etter medarbeider med godkjent kompetanse for tilsetting i grunnskolen, samt formell utdanning i undervisningsfagene matematikk, spesialpedagogikk, og kroppsøving. Du finner mer informasjon her