Olavsgildet stiftes

15065dc9-3042-49a7-a729-2bf62fa0c697Det nye Olavgildet stiftes tirsdag 16. oktober etter kveldsmessen kl 19.00.

Styret består av sogneprest Alois Brodersen, Solveig Holth, Stig Frode Samnøy, Lars Georg Nygaard, Frode Hestad, Miguel Angel Pacheco og Anne-Britt Høibye (leder). Les et intervju med styremedlemmene på katolsk.no her

 

Plattform for Olavsgildet :

Navn og hensikt: Olavsgildet har tatt navn og hensikt etter middelalderens gilder, og Norges evige konge, Den hellige Olav. Gildene ble innført i Norge av kong Olav III Haraldsson Kyrre (1050 – 1093, konge 1067 – 1093). Gildene var foreninger eller selskap på katolsk, kristelig grunnlag som holdt sammenskuddslag til nytte og glede for medlemmene.

Det moderne gildet: Olavsgildet er et selskap eller forening i menigheten, etter kirkerettens kanoniske lov om menighetsforeninger. Se vedtekter for Olavsgildet.

Olavsgildets trosgrunnlag: Olavsgildet tror det Kirken tror, lærer og forkynner.

Olavsgildets hensikter og aktiviteter: I middelaldergildets ånd vil Olavsgildet være både en sosial og åndelig forening hvor medlemmene etter evne tar vare på hverandre, og får mulighet til åndelig fordypelse, og en sosial, samlende plattform og møteplass. Olavsgildet vil oppfordre sine medlemmer til å delta aktivt i menigheten. Alt etter den enkelte medlems stasjon i livet, er det fullt mulig å være et passivt medlem som begrenser seg til å betale årlig medlemskontingent.

Olavsgildet er også en sosial plattform hvor medlemmene kan ta med sine ikke-katolske familiemedlemmer og venner, så disse kan bli kjent med Kirken, katolske skikker og helligdager, sosialt som åndelig.

Olavsgildet skal være en aktør i menigheten som bidrar med å fremme norske katolske tradisjoner, så som å danne gilder og å være medlem av disse, og fremme norske helgener og deres tradisjoner. Gildet vil søke å hente bildetradisjoner, musikk og annet fra norsk og europeisk katolsk historie og tradisjon.

Olavsgildet vil ha/opprette, et internt akademi i gildet som vil bidra med muligheter for fordypelse i troen, og å lære mer om katolisismens historie i Norge og Europa for øvrig, den tidligere og nåtidige tradisjon og praksis. Dette er ment som et supplement til sogneprestens kurs i Kirkens dogma og katekisme.

Olavsgildet vil etter evne være seg sitt misjonsoppdrag bevisst.

Kontaktinformasjon: Styreleder Anne-Britt Høibye, annebritthoibye@gmail.com