KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. OKTOBER 2018

tn_IMG_2813 (2)

-Ekteskapskurset høsten 2018 begynner mandag den 29. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

Allehelgensdag feires på søndag, den 4.11. i alle messene, men også den 1.11. i kveldsmessen kl. 19 og på Marias Minde kl. 9.

– Fredag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Vi besøker gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl 14.00 og går så den vante runden til prestenes og søstrenes og andres gravsteder.

2. november blir det rekviemmesser i St. Paul kirke kl. 17.30 (på polsk med rosenkrans fra kl. 17.00) og   kl. 19.00 på norsk. Også skolemessen kl. 09.20 feires som rekviem og også messen på Marias Minde kl. 09.

Messestipendier kan leveres i konvolutter med navnene på de avdøde som det skal bes for sammen med stipendiet inne i konvolutten. Utenpå konvolutten skriver man: «Messer for avdøde fra familien NN.» Konvolutter med stipendier kan leveres til menighetskontoret eller til prestene i sakristiet.

Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————–

(I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.