KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. NOVEMBER 2018

kirkebilde

-Ekteskapskurset høsten 2018 begynte mandag den 29. oktober og går fire mandager fremover. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Det er mulig med etterpåmelding til menighetskontoret.

 

-Skolemessen den 9. november utgår på grunn av planleggingsdag på skolen.

 

-Søknadsfristen for opptak til 1. og 8. klasse på St. Paul skole er 15. november.

-Det blir gatemarked og loppemarked mot menneskehandel på lørdag 17. november kl.12- 16
på St. Jakobs plass. Det arrangeres av St. Jakob kirke som en del av Globaluken i Bergen

 

—————————————————————————

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i Krypten. Alle er hjertelig velkommen.