Allesjelersdag

tn_DSC_5262På allesjelersdag er det tradisjon med besøk på Møllendal. P. Erik, søstre og andre troende ba ved de katolske gravene. Senere på dagen var det messe for de avdøde i kirken.

tn_DSC_5257tn_DSC_5324tn_DSC_5309 (2)tn_DSC_5389tn_DSC_5397tn_DSC_5417 (2)