«Kirken skal være et trygt sted for alle.»

e5c4f126-72ef-41fd-8f15-9ef502a724d0Det er viktig å vite at i Oslo Katolske Bispedømme har vi åpenhet rundt de vanskelige sakene og et Beredskapsplan mot overgrep som finnes siden 2003.

Les et interessant intervju  med leder av OKBs Fagetisk råd, Georg-Fredrik Rieber Mohn, hvor han sier bl.a.

“…  kirken i dag er et trygt sted å være. Jeg tror alle norske katolikker opplever det slik. Og vi skiller oss neppe mye fra andre lands katolske menigheter på dette punkt. Mange av de overgrepssaken som er avdekket i en rekke land, er gamle. Ja, de fleste er det, og mange av overgriperne er døde eller svært gamle. Det var enklere å begå overgrep under den tidligere fortielseskulturen. Og den oppmerksomheten alle de tragiske sakene har fått, all den medieomtale som hele den katolske verden opplever nå, bidrar til å forebygge nye overgrep. Men det må ikke bli noen sovepute. Vi må alle ha et vaktsomt blikk og følge med på det som skjer i våre menigheter. Det er alle tjent med. Vi må tro at alle disse gruoppvekkende avsløringene fører frem mot en bedre tid for Kirken. Det er en renselse som nå pågår. Den kan virke brutal, og vi må tåle at vår kirkes omdømme er på et lavmål. Men jeg er optimist. Gud har en plan også med dette.»

Du finner mer informasjon om Beredskapsplanen her