KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. NOVEMBER 2018

kirkebilde

-Søknadsfristen for opptak til 1. og 8. klasse på St. Paul skole er 15. november.

-Det blir gatemarked og loppemarked mot menneskehandel på lørdag 17. november kl.12- 16
på St. Jakobs plass. Det arrangeres av St. Jakob kirke som en del av Globaluken i Bergen.

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019 med informasjon om høytider og fester gjennom kirkeåret på norsk, engelsk og polsk. Kalenderen selges fra neste søndag 18.11. etter høymesse, kveldsmesse og nasjonale messer og kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården.  Se reklameplakaten på oppslagstavla. Vi håper at alle familier i vår menighet skaffer seg denne kalenderen!

 

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i Krypten. Alle er hjertelig velkommen.