Menighetsbladet er på vei

Forside november 2018Adventsnummeret av menighetsbladet er på vei ut i postkassene. Hvis det ikke dukker opp i din bør du sjekke om du er rett registrert i menigheten.

Bladet kan også leses her på hjemmesiden.