Den hellige Barbarastatuen ved Breiviktunnelen

 

Bstatue

Tirsdag 4.desember, på minnedagen for den hellige Barbara, velsignet pater Erik Holth en statue av helgenen på invitasjon fra Statens Veivesen og Metrostav, en entreprenør fra Tsjekkia som står for sprenging av den nye kraftledningstunnelen bygget i Breivik forbindelse med utbygging av Sotrasambandet. Det er 36 tsjekkere og slovaker som jobber i tunnelen, og for dem er det naturlig og viktig å ha statuen av den hellige Barbara plassert ved inngangen til tunnelen. Hun er skytshelgen nettopp for gruve- og tunnelarbeidere, samt artillerister, murere og arkitekter; og hun beskytter mot plutselig og uforventet død.

Seremonien begynte innendørs med taler fra prosjektleder Ivan Pirsc fra Metrostav og Gunnar Gjæringen fra SVV, tolket av Klara Hlavicova. Deretter holdte pater Erik en kort andakt og velsignet statuen som ble plassert i en nisje ved inngangen til tunnelen og skal stå det så lenge arbeide pågår. Det var de ansatte som deltok, samt inviterte gjester – beboere fra nabolaget. For dem var seremonien nokså eksotisk, men de utrykte stor interesse og forståelse for den hellige Barbara og denne tradisjonen.

Den hellige Barbara av Nykomedia ble født på 200-tallet i dagens Izmit i Tyrkia og led martyrdøden under kristenforfølgelser i begynnelsen av 300-tallet. Kildene er ikke helt entydige om hennes liv og død, men hennes kult spredte seg fort både i øst og vest. Ifølge legenden var hun en vakker jente som var interessert å finne ut mer om livets mål og mening. Det fant hun blant en gruppe kristne, og muligens var det Origenes som var hennes lærer. Hennes far var derimot en fiende av kristendommen, og han ville «beskytte « henne fra deres innflytelse og sperret datteren in et tårn g når dette hjalp ikke anga faren henne til den romerske prefekten. Hun ble pisket og torturert og til slutt dømt til døden ved halshogging gjennomført av hennes egen far den 4. desember 306.. les mer om den hellige Barbara her

DSC_0894DSC_0897DSC_0889DSC_089120181204_180356 20181204_173103