Kunngjøringer 9.desember – 2.søndag i advent

Koscioladventslys_web_02-e1512929468967

– Under årets adventsaksjon vil det stå ministranter ved utgangen etter søndagsmessene og samle inn penger. I tillegg vil det være salg av gløgg etter høymessene i advent. Inntekten går til styrking av jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.

– Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården.

– I dag, 9. desember, kl. 13.15, skal St. Paul menighet delta i «Advent på Fløien» kl 13.15. Dom Alois skal tale. Man kan få billetter til Fløibanen hos sognepresten etter høymesse eller ved Fløibanen.

– Katolsk Forum inviterer til høstens siste foredrag, førstkommende torsdag, 13. desember. (Merk at dagen er torsdag, ikke tirsdag som vanlig.) Peder Solberg, førstelektor i teologi, regligion og filosofi på NLA høgskolen vil ta utgangspunkt i C.S. Lewis tanke om “The Abolition of Man” Tittelen for foredraget er “Kan mennesket avskaffe seg selv? Et forsvar for menneskets verdighet.”. Møtet finner sted om vanlig i skolens personalrom, kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30.

– Lørdag 15. desember kl. 16 blir det julekonsert med St. Paulkoret og andre kor i menigheten.

– Menigheten arrangerer leir for ungdom på Kvamsskogen i vinterferien. Se brosjyre ved utgangen.

– Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen. Det kan også gjøres via sms. Registrering er gratis

  • Etter Høymessen kl 11.00 er det kirkekaffe I Krypten . Alle er hjertelig velkommen.