Dom Alois talte på Fløien

20181209_132709Som hvert år deltok St. Paul menighet i «Advent på Fløien”. I dag ble det andre lyset tent. Mange byens små og store innbyggere samlet seg på Fløien i strålende vær. Vår sogneprest Dom Alois Brodersen talte. Han sa bl.a. følgende:

«Det er viktig at vi minner oss selv og hverandre på hva vi forbereder oss til, slik at vi ikke lar oss lure til å tro at alt dette ytre er målet i seg selv. Men at julehilsener, gavene, festene gjenspeiler gleden og takknemligheten vi føler ved foreningen med Ham, som både er en av oss mennesker og den annen person i den Treenige Gud.»

«Rydd vei for Herren!. Gjør hans siter rette!» roper Johannes til mennesker som lengter etter Messias, ikke bare mennesker fra for 2000 år siden men mennesker fra alle tider, som kjenner desperasjonen og mørket i en verden som avviser Gud. Men som også kan se og føle gleden og lyset hos dem som har tatt imot Jesus Kristus.»

«Når vi lærer barna om Jesus som ble født i stallen så lærer vi dem om at jul handler om Guds kjærlighet og ikke om materialisme. La oss holde fast ved at jul handler om Kristi fødsel og la oss ikke bli trette av å minne oss selv og hverandre, og alle mennesker om det.»

Andakten ble avsluttet med bønn for vår by og “Deilig er jorden”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA