Foredrag i Katolsk Forum Bergen 13. desember

ps

Kan mennesket avskaffe seg selv? Et forsvar for menneskets verdighet.

Peder Solberg

 

For 75 år siden skrev den kristne forfatteren C.S. Lewis en liten bok som kom ut med tittelen The Abolition of Man (Avskaffelsen av mennesket). Her analyserer han kulturelle utviklingstrekk i sin samtid og spør hva mennesket, med sin stadig voksende teknologiske kompetanse, kan komme til å gjøre med seg selv i en ikke alt for fjern fremtid. Kan vi, i kampen mot våre egne begrensninger, rett og slett avskaffe mennesket slik vi kjenner det?

75 år senere er Lewis’ tanker mer aktuelle enn noensinne. I lys av populære bevegelser som transhumanisme og posthumanisme spør vi: Hva er egentlig menneskelig? Og hvordan forsvarer vi mennesket i dag?

Peder Solberg er førstelektor i teologi, religion og filosofi v/NLA Høgskolen. Han er også medredaktør for det katolske årsskriftet Segl, og prosjektleder for St. Johannes katolske bibelskole i Bergen.

Møtet finner sted som vanlig på St. Paul skole, Christies gt. 16, i skolens personalrom i 3 etg., kl. 19.45. Inngang kr. 30.

Hjertelig velkommen!