KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. DESEMBER 2018

kirkebildeLight-the-Advent-Candles-Intro-e1511541452272

– Adventsaksjon fortsetter frem til jul. Det vil stå ministranter ved utgangen etter søndagsmessene og samle inn penger. Inntekten går til styrking av jenters rettigheter i Uganda og DR Kongo.

– Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019 med informasjon om høytider og fester gjennom kirkeåret på norsk, engelsk og polsk. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården. Vi håper at alle familier i vår menighet skaffer seg denne kalenderen!

– Julen som nærmer seg er en tid for å vise glede, gavmildhet og omtanke for hverandre. I år ber vi spesielt om at du også husker på Kirken i julen. Ta med Kirken i bønnene dine, og om du har anledning, setter menigheten stor pris på en gave. Menigheten har i år hatt store utgifter knyttet til nødvendig vedlikehold, og et bidrag til oppussingsarbeidet vil derfor være svært kjærkomment. Du kan bruke VIPPS, bankterminalen bak i Kirken eller bankkontonummer 362 434 83 098.

-Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen. Det kan også gjøres via sms. Registrering er gratis.

——————————————————————–

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten.