KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. DESEMBER 2018

tn_IMG_2813 (2)

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2019 med informasjon om høytider og fester gjennom kirkeåret på norsk, engelsk og polsk. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården. Se reklameplakaten på oppslagstavla. Vi håper at alle familier i vår menighet skaffer seg denne kalenderen!

 

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 6.januar kl. 12.30 –15.00. Påmelding i døren.

 

 

-Menigheten arrangerer leir for ungdom på Kvamsskogen i vinterferien. Se brosjyre ved utgangen.

 

 

 

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten.