Aktuelt

Konfirmasjon 2018

Lørdag 5. og søndag 6. mai mottak 93 ungdommer fermingens sakrament i Johanneskirken. I sin homilie minnet biskop Bernt konfirmantene om at de nå som de har fått Den Hellige Ånds gaver – må bruke dem. De er myndige og ansvarlige…
Read more

Førstekommunion 2018

Helgen 28. og 29 april var det hele 5 messer med førstekommunion i St Paul kirke.Til sammen mottok over hundre barn Eukaristiens Sakrament. Førstekommunion er en stor fest for hele menigheten. Vi gratulerer alle barn, deres foreldre og håper ¨se alle sammen…
Read more

1. Kommunion 2018

I går, på Den Gode Hyrde Søndag, tok åtte barn imot førstekommunion på Maria Minde etter en forberedelse gjennom Den Gode Hyrde katekese og en retrett og skriftemål denne helgen. Neste helg – lørdag 28. og søndag 29.april er den den…
Read more

Menigheten synger Halleluja for Herren

4. Søndag i Påske – den gode hyrdes søndag og kalls søndag – sang hele menigheten, sammen med St Paulkoret, Halleluja fra Händels Messias. Og det ble sunget med stor iver, selv om ikke helt uten falske toner. Her er en…
Read more

Sangens og musikkens dag

Dagen begynte med konserten med St. Paul kirkes barnekor (dirigent Hedvig Johanne Dahlen) og Småstrykerne (v/Stefan Bivand). De imponerte med spennende program med bla. Hovland, Britten, Gilbert og Sullivan og Agnestig  Vi håper å se de små musikerne oftere! Etter konserten…
Read more

Menighetsrådsvalg 9. og 10. juni 2018

I år er det valg av nytt menighetsråd. Menighetsrådet velges for en periode på to år. Kan du tenke deg å være med i Menighetsrådet? Har du forslag til noen som burde være der? Ta kontakt med valgkomiteen innen 1.mai:…
Read more

Sangens og musikkens dag

Lørdag 21.april er det SANGENS OG MUSIKKENS DAG fra kl 12 til 17 inkl Ferdinands Salmespillkonkurranse og korøvelse for Hallelujakoret fra Messias. Her kommer programmet: kl.12.00 Barnekonsert St.Paul barnekor/strykere/Stefan Bivand kl.13.00 Øvelse til HALLELUJAKORET som skal synges til messen 22….
Read more

«Gaudete et Exsultate»

I dag mandag 9. april ble Pave Frans’ apostoliske ekshortasjon (formaning) om hellighet offentliggjort, “Gaudete et Exsultate“. Pave Frans ønsker med denne ekshortasjonen å hjelpe oss til å leve liv i hellighet og å minne om at alle kan leve i hellighet, og at vi…
Read more

Påskens triduum – påskevigilien

Påskevigilien markerer Herrens oppstandelse. Mørket vinner over lyset! I denne messen ble en person døpt i år og alle fikk fornyet dåpsløftene.

Påskeleir på Fredtun

25 ungdommer fra menigheten vår, sammen med pater Erik Andreas Holth, var på Fredtun leirsted fra 24.-31. mars, altså i den stille uken. Temaet for leiren var naturligvis Påskemysteriet og deltakerne fikk katekese om påskens triduum og evangelielesningene knyttet til…
Read more