Yearly Archive: 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. JUNI 2016

– Fra og med 4. til 17. juli er menighetskontoret stengt på grunn av ferieavvikling.  Ved behov for prest ring tlf: 55 21 59 50 og den settes over til vakthavende prest. – I ferietiden, juli og august, blir det…
Read more

Announcements 19th June 2016

The parish council election was held on 11th & 12th June. The new council is as follows : Elected members: Anna Samuelsen, Saul Graces Borquez, Maria Christina Hesjedal, Quoc-Long Nguyen, Eugene Sebastian, Krzysztof Sledzki. Deputies: Arne Kleppestrand & Ryszard Marek…
Read more

OGLOSZENIA PARAFIALNE 19 czerwca 2016

W dniach 11 i 12 czerwca odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Oto wyniki Wybrano następujące osoby: Anne Samuelsen, Saul Garcés Borquez, Maria Cristina Hesjedal,  Quốc-Long Nguyễn,, Eugene Sebastian, Krzysztof Śledzki.  Zastępcy (Vararepresentanter): Arne Kleppestrand og Ryszard Marek Ukraiński. Ks….
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. JUNI. 2016

– Den 11. og 12. juni ble det holdt valg til menighetsråd. Det nye rådet ser slik ut: Valgte medlemmer: Saul Garcés Borquez, Maria Cristina Hesjedal, Quốc-Long Nguyễn,  Anne Samuelsen, Eugene Sebastian, Krzysztof Śledzki. Vararepresentanter: Arne Kleppestrand og Ryszard Marek…
Read more

Orgelkonsert i St. Paul kirke 25.juni – Otto Christian Odland

VELKOMMEN TIL ORGELKONSERT  Lørdag 25.juni kl 16.00 Program  Ch.-Marie Widor (1844-1937):Bach´s Memento Pastorale (Allegretto), Miserere Mei Domine (Lento), Aria (Adagio), Marche du Veilleur de Nuit (Moderato), Sicilienne (Andantino,)  Mattheus-Final (Andante)  J.S.Bach (1685-1750): Menuett i G – Preludium i C –…
Read more

Announcements 12th June 2016

Saturday June 18 there will be a devotional in St. Paul church after the evening mass, with exposure of the Blessed Sacrament, meditation and singing of worship songs.

Verdensungdomsdagene 2016

Årets World Youth Day – Verdensungdomsdagene nærmer seg. Ungdommer fra hele verden skal samles og møte pave Frans i Krakow, Polen 26.- 31. juli. Over 2 millioner unge katolikker fra 185 land ventes i Kraków. Bare fra Italia er det…
Read more

Informator Katolicki 2/2016

Najnowszy numer Informatora katolickiego jest wyłożony w kościele. Można też czytać wydanie elektroniczne .. A także stare numery na stronach diecezji.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 12 czerwca

W tę niedzielę wybory do Rady Parafialnej. Głosować można po każdej Mszy Św. W sobotę 18 czerwca zapraszamy na Nabożeństwo po MSzy wierczornej / Adoracja, śpiew i medytacja. Po sumie o godz 11.00 zapraszamy na kawę do Krypty    

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. JUNI 2016

– I denne helgen er det valg til nytt menighetsråd. Det blir mulig å avgi stemme i krypten etter alle søndagsmessene.   – Lørdag 18.6. blir det igjen Lovsangsandakt i St. Paul Kirke etter kveldsmessen. Det blir utstilling av Sakramentet…
Read more

Sunnfjord Katolske Kirkeforening

I år er det blåst nytt liv i det som kalles Sunnfjord Katolske Kirkeforening (SKK). Vi har som målsetting å drive opplysningsarbeid, dvs. å arrangere forskjellige aktiviteter i form av foredrag, pilsgrimvandringer, debattmøte etter å ha vist film, o.l. Vi…
Read more

Announcements 5th June 2016

Voting for the new Parish Council will take place on 11th & 12th June. It will be possible to vote in the crypt after all sunday masses. Anyone wishing to vote in advance can do so at the parish office…
Read more

Pilegrimstur til Selja 9.juli 2016

Lørdag 9. juli  feirer vi Seljumannamesse, festen for St. Sunniva og hennes ledsagere. I den anledning arrangerer Vår Frue Menighet, Ålesund, en valfart til Selja. Der vil vi feire messe i klosterruinene. På hjemveien stanser vi ved St. Jetmund kirke…
Read more

Biskopen støtter oppsagt lege

Oslo katolske bispedømme støtter den katolske fastlegen Katarzyna Jachimowicz i hennes planlagte sivile søksmål mot Sauherad kommune for usaklig oppsigelse. Les mer  

Biskup Eidsvig wspiera zwolnioną z pracy lekarkę

Diecezja w Oslo wspiera katolickego lekarza dr Krystynę Jachimowicz , która pozywa Sauherad kommune za nieuzasadnione zwlnienie z pracy. Polka Krystyna Jachimowicz została zatrudniona w 2011 jako fastlege – lekarz pierwszego kontaktu –w Sauherad komune. W chwili zatrudnienia poinformowała ona…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 5 czerwca 2016

– W sobotę 11go i niedzielę 12go czerwca wybory do Rady Parafialnej. Głosować będzie można po wszystkich niedzielnych Mszach Św. . Można równiez oddać głos w biurze parafialnym między 6tym a 9tym czerwca. Zachęcamy do udziału.

KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. JUNI 2016

– Den 11. og 12. juni skal det være valg til nytt menighetsråd. Det blir mulig å avgi stemme i krypten etter alle søndagsmessene. Man kan også avgi forhåndsstemme i uken før, fra 6. til 9. juni, på menighetskontoret ———————————————————————————–…
Read more

Bruk din stemme i menighetsrådsvalget !

Menighetsrådsvalget 2016 Her kan du laste ned stemmeseddel Menighetsrådsvalget foregår 11. og 12. juni. Stemmesedler ligger i kirken. Disse kan leveres i Krypten etter messene. For å stemme må du skrive navnet ditt på en egen liste hos valgfunksjonærene. Disse listene vil…
Read more