Avlat

Fullkommen avlat gis til troende som lider av koronaviruset, som er underlagt karantene av helsemyndighetene, enten på sykehuset eller i hjemmet. Den gis også, under samme vilkår, til helsepersonell, familiemedlemmer og omsorgspersoner, og til alle de som under denne pandemien ber for at den skal ta slutt, ber for dem som lider og ber for dem som Herren har kalt til seg. (fra Den apostoliske skriftemålsdomstolen)

Les mer om vilkår og om sykesalving po katolsk.no her og i denne brosjyren og en artikkel av Henrik von Achen “Avlat – legdommens, forsoningnens og forvandlingens nåde”. i Segl 2015