JULEHILSEN fra Sognepresten

Kjære Troende

I Julens budskap møter vi Guds barmhjertighet konkret. Barnet i krybben er Guds barmhjertighet til oss. Det taler til hyrdene på marken, til de vise menn og til oss alle at vi er ikke alene i verden. Vi har en, som deler våre gleder og sorger med oss, som støtter oss og hjelper oss når vi føler at vi svikter, som reiser oss opp når vi faller, som tar imot oss og tilgir oss når vi har syndet, – en «som er med oss alle dager inntil verdens ende». Ja, for Guds Sønn er steget ned fra himmelen og er blitt en av oss, og i vårt kjød har han brakt oss forsoningen. Han kaller oss gjennom Kirkens sakramenter til å la oss forsone. Han lar han oss møte sin barmhjertighet og påvirker og omformer oss gjennom den, så vi kan bli hans barmhjertighets sendebud til verden, som roper: «La dere forsone med Gud».

Måtte Guds barmhjertighet berøre deres hjerter gjennom barnet i krybben, Gud som er blitt menneske, Gud som frelser.

En god og velsignet Jul ønskes dere alle av

Deres sogneprest Dom Alois