Zyczenia od Księdza Proboszcza

Drodzy Wierni

W Bożym Narodzeniu spotykamy miłosierdzie. Dzieciątko w żłóbku to Boże miłosierdzie nam okazywane. Wieść o Bożym Narodzeniu mówi pasterzom, mówi mędrcom i mówi nam wszystkim, że nie jesteśmy sami na świecie. Mamy kogoś, kto dzieli z nami nasze radości i smutki; kto podtrzymuje nas i pomaga nam, kiedy czujemy, że zawodzimy; kto podnosi nas, kiedy upadamy; kto przyjmuje nas i wybacza nam, kiedy grzeszymy – kogoś, „kto jest z nami aż do skończenia świata”. Tak, Syn Boży zstąpił z nieba i stał się jednym z nas i we Wcieleniu przyniósł nam pojednanie. On woła nas poprzez sakramenty Kościoła, abyśmy mogli się pojednać. On pozwala nam spotkać Jego miłosierdzie i poprzez to miłosierdzie zmienia nas i wpływa na nas, abyśmy byli wysłannikami jego miłosierdzia na świecie; miłosierdzia, które woła „Pojednajcie się z Bogiem”!

Niech Boże Miłosierdzie dotknie Waszych serc poprzez Dzieciątko w żłobie. To Dzieciątko to Bóg, który stał się człowiekiem, to Zbawiciel.

Dobrych i Błogosławionych Świąt życzy Wam 

Wasz Proboszcz Dom Alois