KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. DESEMBER 2020

-Årets julemesser går som planlagt. Nå er det nasjonale retningslinjer som gjelder og de tillater 50 deltakere i St. Paul kirke og 35 stk. på Marias Minde. Påmelding må foregå elektronisk. Se hjemmesiden vår for fremgangsmåte. Ved enkelte messer vil det bli åpnet opp for å ha 30 deltakere i krypten.

-Inntektene fra kollekt har sviktet som følge av at kirken har vært stengt, og utgiftene lar seg dessverre ikke redusere like mye. Vi får inn under halvparten av det vi pleier. Vi håper derfor på en juleVipps fra dere på et større eller mindre beløp til menigheten, for eksempel 300 kroner. Vippsnummer er 111576.

-Søknadsfristen for neste års opptak til St. Eystein Presteseminar er den 31. januar. Søknad kan sendes til rektor p. Tao Nguyen. Kontakt menighetskontoret for mer informasjon.

St. Olav kirkeblad, bispedømmets tidsskrift, sendes nå i posten kun til dem som uttrykkelig har bedt om det. Det er gratis og ønskelig at flere fra vår menighet abonnerer. Et prøveeksemplarer – nr.  4/2020 kan man hente på menighetskontoret og bak i kirken. Du kan abonnere ved å sende en SMS til nr. 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse.

-Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere før årets slutt. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og levere det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen.