Kurs om forebygging av seksuelle overgrep

Lørdag 20. november hadde vi en inspirerende og lærerik kursdag i St Paul menighet med tema: Forebygging av seksuelle overgrep i kirkelig arbeid. Kursleder var Ewa Bivand. Hun skal holde dette kurset i alle landets menigheter i tiden framover. Kurset er særlig for alle som har kontakt med mindreårige i kirkelig arbeid, og i St Paul hadde vi omkring 40 deltakere på dette første kurset.

Målet for kurset er å beskytte mindreårige og sårbare voksne, hjelpe de krenkede og gi kunnskap og skape refleksjon som kan forhindre at overgrep skjer. Ewa hadde inspirerende undervisning med oss der hun gav oss kunnskap og gjorde oss kjent med nye etiske retningslinjer for samvær med barn, ungdom og sårbare voksne. Hun hadde en flott og variert undervisning med powerpoint, filmsnutter, samtale og tenkte situasjoner («caser» ) som vi diskuterte i grupper og plenum.