KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. NOVEMBER 2022

-Pastor Michel Beckers, som var sogneprest i St. Paul Menighet i to perioder, fra 1976 til 1982 og fra 1994 til 2003, døde den 16. november i Gemert i Nederland, der han hadde bodd de siste årene under sin sykdom. Han sovnet stille inn, omgitt av sin nærmeste familie. Han var avholdt som prest og som medmenneske og mange i menigheten har gode minner om ham. Det blir ingen begravelse, men vi feirer rekviemmesse for ham i St. Paul Kirke tirsdag, den 29. november kl. 19.00. Requiescat in Pace.

-Bergen Unge Katolikker har samling på torsdag 1. desember kl. 17-19 i krypten for de som går på ungdomsskole og videregående. Det blir kick-off for Adventsaksjonen.

Torsdag 1. desember er det vesper i kirken kl 18,30 med bønn for kall.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 1. til fredag 2. desember. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne.

Lørdag 3. desember er det tid for St. Paul-korets julekonsert kl. 15.00. Tradisjonelle julesanger fra Norge, England, Frankrike og Spania. Kor, orgel og harpe. Velkommen.

– Søndag 11. desember, 3. søndag i Advent, kl.13.15 skal St. Paul menighet igjen være ansvarlig for andakt og lystenning på Fløien.

-Caritas Bergen har ansatt en ny daglig leder, Marita Moe Sandven. Marita er medlem i St. Paul menighet og overtar etter Hroar Espeland som går av med pensjon. Vi vil presentere Marita for menigheten med et kort intervju under kirkekaffen, søndag 4. desember etter høymessen.  

-St. Paul er en fargerik, multinasjonal menighet. Men hvor godt kjenner vi hverandre? Katolsk Forum inviterer til et annerledes program torsdag 8. desember. Temaet for kvelden er: «Juletradisjoner i egne og andre nasjonale grupper. Hva er likt og hva er ukjent?»  Representanter fra tre ulike nasjonale grupper kommer for å fortelle om sine julefeiringer. Programmet blir i skolens personalrom etter kveldsmessen, kl. 19.45. Alle er velkomne.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.