Messer i julen

JULEMESSER I BERGEN OG PÅ VOSS

Bergen

Lørdag, 24/12, 2022 Julaften:
13.00 Familiemesse på norsk
15.00 Familiemesse på norsk
18.00 Messe på Marias Minde på norsk
18.00 Messe på vietnamesisk
21.00 Messe på polsk
23.00 Midnattsmesse i St. Paul på norsk

Søndag, 25/12 2022 1. Juledag
9.00 Messe på polsk
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse på norsk
12.00 Messe på polsk på Marias Minde
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Mandag, 26/12 2022 2. Juledag, St. Stefanus
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Messe på norsk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
17.00 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk/filippinsk

Lørdag, 31.12. 2022 Nyttårsaften
18.00 Messe på latin
20.00 Messe på vietnamesisk
23.00 Takkemesse på tamil m/tilbedelse

Søndag, 1/1 2023 1. Nyttårsdag/Maria, Guds mor
10.00 Messe på Marias Minde på norsk
11.00 Høymesse på norsk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på tamilsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Søndag, 8/1 2023 Epifani/Hellig tre kongers dag
9.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse på norsk
12.00 Messe på Marias Minde på polsk
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

VOSS, St. Olavs Senter
Lørdag, 24.12.2022 Julaften
11.00 Messe på engelsk/filippinsk
Søndag, 25/12 2022 1. Juledag
11.00 Høymesse på norsk
12.00 Messe på polsk
Mandag, 26/12 2022 St. Stefanus
11.00 Messe på norsk
Søndag,1/12023 Guds Mor, Maria
11.00 Høymesse på polsk
Søndag, 6/1 2023 Epifani
11.00 Messe på engelsk

JULEMESSER I SOGN OG FJORDANE

ADVENTSRETRETT
Loen kirke
Fredag 02.12. kl. 17.00 skriftemål, 18.00 messe
Lørdag 03.12. kl. 17.00 skriftemål, 18.00 messe
Søndag 12.12. kl. 16.00 skriftemål, 17.00 messe

FØRDE:
Midnattsmesse – 24.12. kl. 24.00
Julemesse – 25.12. kl. 11.00
Julemesse – 26.12. kl. 11.00
Takkemesse – 31.12. kl. 17.00 i kapellet
Nyttår – 01.01.2023 kl. 11.00

LOEN
Julemesse – 25. 12. kl. 17.00
Nyttår – 01.01.2023 kl. 17.00

VIK
Julemesse 26.12 kl. 17.00