KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. FEBRUAR 2023

-Katolsk forum inviterer til nytt møte torsdag 9. februar kl. 19.45 på skolens personalrom. Søster Ragnhild Bjelland fra Sankta Katarina klosteret i Oslo kommer og vil snakke rundt temaet “Liturgisk musikk – hjertets sang”. Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne.

-Det blir fasteretrett i St. Paul menighet 24.-26. februar ved p. Tien som er sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand. Tema blir: Å styrkes i håp og tillit til Gud! Alle er hjertelig velkomne til dager i stillhet, bønn og refleksjon. Ta med din Bibel og Rosenkrans. Mer detaljer følger senere. 

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs har oppstart mandag 27. februar kl. 18-20 i menighetens konferanserom og går 4 mandager fremover. Påmelding til menighetskontoret eller til en av prestene.

-Mandag 27. februar til onsdag 1. mars i vinterferien blir det bo-hjemme-leir for ministranter og andre barn og ungdom fra 10-19 år på St. Paul skole kl. 10-16. Vi lærer mer om liturgi, messen og ministrering, spiser sammen og har gøye aktiviteter hvor vi blir bedre kjent. Påmelding til katekesekoordinator Jofrid innen 12. februar.

————————————————————-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.