KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. JANUAR 2018

tn_IMG_2813 (2)

– Tirsdag den 16. januar er det igjen foredrag i Katolsk Forum. Det begynner kl. 19.45 i personalrommet på St. Paul skole. «Samtale om livet i Kirken» er tema og fire katolikker bidrar med sine perspektiver.

– Søndag den 21. januar feirer vi Festen for St. Pauls omvendelse. Etter høymessen blir det menighetsfest i skolens gymsal med underholdning, loddsalg og mat fra mange land.

– I forbindelse med den økumeniske bønneuken for kristen enhet skal det være økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke den 25. januar kl.19.30. Alle oppfordres til å delta.

– Fredag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 19. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

-Nytt ekteskapskurs begynner 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

——————————————————————–

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.