Yearly Archive: 2015

Announcements Sunday 11th October 2015

– The application deadline for admission to St. Paul school is November 15. This applies to admission for grades 1 and 8. – Katolsk Forum will have its next meeting on Tuesday October 13th at 7:45 p.m., after the evening mass….
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 11 października 2015

-Termin składanie podań do 1szej i 8ej  klasy w St.Paul skole mija 15 listopada. – Katolsk Forum zaprasza we wtorek 13go października o godz 19.45 na spotkanie z teologiem Kimem Larsenem pt. Iść i doświadczyć – spojrzenie na myśl Wilfrida…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. OKT. 2015

-Søknadsfristen for opptak på St Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1.og 8.klasse. – Katolsk Forum har nytt møte tirsdag den 13. oktober etter aftenmessen, ca. kl. 19.45. Tema er: “Å fare og erfare: Et blikk på Wilfrid…
Read more

Announcements Sunday 27th September 2015

– The Caritas Group reports that the Norwegian courses are all full for the fall semester. A new course will begin in January. To sign up send an email to Mellinolsen@hotmail.com. See the information on the Caritas bulletin board. There is…
Read more

Ogłoszenia parafialne niedziela 27go września

Caritas Bergen informuje, że nie ma już wolnych miejsc na kursie norweskiego w tym semetrze. Nowy kurs rozpocznie się w styczniu. Zgłoszenia należy przesyłać do Mellinolsen@hotmail.com. Więcej informacji na tablicy informacyjnej Caritasu. Sąa jeszcze miejsca na „Språkkaffeen „ w niedzielę…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. september 2015

– Caritas-gruppen melder at det ikke er flere ledige plasser på norskkurs i høst. Nytt norskkurs begynner i januar. Påmelding til Mellinolsen@hotmail.com. Se oppslag på Caritas informasjonstavle. Det er fortsatt mulig å melde seg på Språkkaffeen, søndag kl. 15.00 på…
Read more

Kirken er for liten

Det er trangt i kirken, særlig ved den polske messe på søndag kl.15.00 . Dette bildet står i Bergen Tidende i dag.

Ogłoszenia parafialne niedziela20go września 2015

– Caritas Bergen informuje, że nie ma już wolnych miejsc na kursie norweskiego w tym semetrze. Nowy kurs rozpocznie się w styczniu. Zgłoszenia należy przesyłać do Mellinolsen@hotmail.com. Więcej informacji na tablicy informacyjnej Caritasu. Sąa jeszcze miejsca na „Språkkaffeen „ w…
Read more

Announcements Sunday 20th September 2015

– Caritas Bergen informs that all places at the Norwegian course for beginners this Autumn are already taken. A new course shall start in January 2016.. Apply by mail to Mellinolsen@hotmail.com. More information on the Caritas board. There are still places at…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. SEPT. 2015

– Caritas-gruppen melder at det ikke er flere ledige plasser på norskkurs i høst. Nytt norskkurs begynner i januar. Påmelding til Mellinolsen@hotmail.com. Se oppslag på Caritas informasjonstavle. Det er fortsatt mulig å melde seg på Språkkaffeen, søndag kl. 15.00 på…
Read more

Solidaritet med flyktningene

Vis solidaritet med flyktningene – bli med på markering på Festplassen. Lørdag 12.september  kl.15.00      

Hyrdebrev fra de nordiske biskoper

«Jeg var fremmed og hjemløs … og dere gav meg husly» . Den nordiske bispekonferanse offentliggjorde den 9. september et hyrdebrev  om den nåværende flyktningesituasjon.  

Evangelieforklaring for barn

Evangelieforklaring for barn i høymessen er et viktig tiltak i vår menighet. Samtidig er formidling av ordets liturgi for barn viktig for alle foreldre.  Lørdag 19.september er det kurs i St.Johannes menighet i Oslo –  se mer . Kanskje noe for deg?  

Legfransiskanernes retrett på Marias Minde

Legfransiskanerne i menigheten har retrett på Marias Minde 12.-13. september. Tema: Frans mottar stigmata. Retretten ledes av br. Bjarne Falkanger o.f.m. Deltagere fra Oslo.

Announcements Sunday 6th september 2015

Youths and adults already helping or wishing to help with interested in catechesis are invited to the Good Shepherd Course in catechesis which will take place between 2nd and 7th of October. More information to be found in a leaflet…
Read more

Ogłoszenia parafialne niedziela 6go września

Zapraszamy na  Katolsk Forum  we wtorek 8go września. Erik Andreas Holth wygłosi wykład nt „John Henry Newman: doktor Kościoła dla współczesności i przyszłości” Kurs Katechezy Dobrego Pasterza dla dorosłych i młodzieży odbędzie się w dniach 2 – 7 października br….
Read more