Yearly Archive: 2018

Takk til ministrantleder Uy Viet Tran!

Etter høymessen i dag, 28. januar, takket menigheten og ministrantene ministrantleder Uy Viet Tran for hans tjeneste i St. Paul menighet. Uy har vært med i ministrantlaget de siste 15 år og de 2 siste årene har han vært ministrantleder sammen med Thu. Nå…
Read more

Økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn

Torsdag var det økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke. Gudstjenesten ble ledet av Tor Martin Koppang. P. Erik Holth holdt preken. Vi hadde en fin stund samlet om Guds ord med bønn og salmesang. Etterpå var det kveldsmat med livlig prat rundt bordene. Dette…
Read more

Announcements Sunday Jan. 28, 2018

This autumn St. Johannes Catholic Bible school opens at Marias Minde in Sandviken.. The school offers studies in Catholic belief & practice & basic training in children & young people’s catechism or in parish finance  and administration. For more information…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNe niedziela 28 stycznia 2018

 Od nowego roku szkolnego otwarta zostania Katolicka Szkoła Biblijna (katolsk bibelskole) przy klasztorze na Marias Minde. Szkoła prowadzić będzie kursy z zakresu religii katolickiej – taka wiary jak i praktyk religijnychm jak również podstawowego wykszta lcenie w zakresie katechezy dla…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JANUAR 2018

-Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg. Kontaktinformasjon:…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 21 stycznia 2018

Dziś w niedzielę 21 stycznia będziemy obchodzić Święto nawrócenia Św Pawła Op sumie o 11.00 Festyn Parafialny (Menighetsfest) w sali gimnastycznej. W związku z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy w tym roku na nabożeństwo ekumeniczne w kościele Biskopshavn w…
Read more

Announcements Sunday Jan. 21, 2018

This autumn St. Johannes Catholic Bible school opens at Marias Minne in Sandviken. The school offers basic training in children & youth catechesis or in parish administration and finance. For more information contact project leader Peder Solberg. In connection with ecumenical prayer…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. JANUAR 2018

– I dag feirer vi Festen for St. Pauls omvendelse. Etter høymessen blir det menighetsfest i skolens gymsal med underholdning, loddsalg og mat fra mange land. -Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr…
Read more

Økumenisk gudstjeneste, bønneuken for kristen enhet

Torsdag den 25.1.2018 kl. 19.30 skal det igjen være økumenisk gudstjeneste, denne gangen i Biskopshavn kirke. Dette er med i bønneuken for kristen enhet. Gudstjenesten er et samarbeid mellom St. Paul menighet og Biskopshavn menighet. Vi håper at mange medlemmer…
Read more

Fredslyset til Marias Minde 23. januar

Fredslyset er opprinnelig tent med den evige flamme som brenner i Fødselsgrotten i Betlehem. Hvert år siden 1986 har speidere tent et lys fra flammen i Fødselsgrotten. Andre speidere sprer deretter flammen ut over verden. Mange land på alle kontinenter…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 14 stycznia 2018

  We wtorek 16 stycznia Katolsk Forum zaprasza na spotkanie pt. Rozmowy o życiu w kościełe. Czterech katolików przedstawi swoje spojrzenia na życie w Kościele.  W niedzielę 21 stycznia będziemy obchodzić Święto nawrócenia Św Pawła / suma o godz 11.00…
Read more

Announcements Sunday, Jan. 14, 2018

Katolsk Forum’s next talk will be on Tuesday 16th January. The topic is “Discussions on church life” with 4 Catholics giving their views. The meeting is in the teachers workroom at 7:45 p.m. In connection with ecumenical prayer week there…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. JANUAR 2018

– Tirsdag den 16. januar er det igjen foredrag i Katolsk Forum. Det begynner kl. 19.45 i personalrommet på St. Paul skole. «Samtale om livet i Kirken» er tema og fire katolikker bidrar med sine perspektiver. – Søndag den 21….
Read more

Katolsk bibelskole i Bergen

Endelig kom godkjennelsen fra Utdanningsdirektoratet. Allerede til høsten kan St. Johannes katolske bibelskole åpne dørene for sine første elever. “St. Johannes katolske bibelskole er den første av sitt slag i Norge. – Skolen passer for alle som vil sette av tid…
Read more