Yearly Archive: 2021

Alle sjelers dag

Tirsdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Kl. 14 besøker vi gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante…
Read more

Announcements, Sunday Oct. 24, 2021

The Autumn marriage preparation course will begin in the parish meeting room at 6 pm on Monday 25th October. Anyone wanting a Catholic marriage ceremony must complete one of the courses. Enrolment at the parish office. Tel: 55215950 The parish…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. OKTOBER 2021

-Ekteskapskurset for høsten begynner i morgen mandag 25. oktober kl. 18.00 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50. -Menigheten trenger en ny konfirmantkateket nå….
Read more

Announcements, Sunday Oct. 17, 2021

The Autumn marriage course will begin in the parish meeting room at 6 pm on Monday 25th October. Anyone wanting a Catholic marriage ceremony must complete one of the courses. Enrolment at the parish office. Tel: 55215950 The parish needs…
Read more

Hyrdebrev om synodalitet

Den nordiske Bispekonferansen har laget et hyrdebrev om synodalitet som skulle leses opp på alle messene 17. oktober. For dem som ikke fikk vært med på messe eller vil lese det en gang til kan man lese det her. Teksten…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. OKTOBER 2021

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18.00 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50. -Menigheten trenger flere voksne til konfirmantkatekesen og til…
Read more

Julemarked

Menigheten planlegger julemarked. I år blir dette 4. desember kl. 14-17.30 Vi begynner med allsang i kirken før bodene åpnes, og dagen avsluttes med trompetkonsert. Har du noe du har lyst til å bidra med, gi beskjed til leder av…
Read more

Announcements, Sunday Oct. 10, 2021

The parish is organizing an activities day for children on Wednesday 13th October with the theme saints. See the poster outside the church. The Autumn marriage course will begin in the parish meeting room at 6 pm on Monday 25th…
Read more

Kirkekaffe!

Etter en lang og ufrivillig pause har vi igjen mulighet til å samles til kirkekaffe i Krypten etter messene. Etter høymessen i dag var det mange som fant veien ned hvor filippinsk gruppe kunne friste med kaffe og te, kaker,…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 10 października 2021

W środę 3.10 nasza parafia organizuje zajęcia dla dzieci – temat „Święci i święte”. Więcej informacji na plakacie. Kurs przygotowujący do sakramentalnego małżeństwa rozpoczyna się w poniedziałek 25 października o godz 18.00. Zgłoszenia w Biurze Parafialnym tlf. 55 21 59…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. OKTOBER 2021

-Menigheten arrangerer aktivitetsdag for barn med tema om helgener, onsdag 13. oktober. Se plakat utenfor kirken. -Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18.00 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs….
Read more

Arbeid mot overgrep i den katolske kirken i Norge

Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift har laget nye retningslinjer for forebygging av overgrep og krenkelser, nytt opplæringsmateriell og er klar for å rulle ut kurs over det ganske land. – Forebygging er som brannøvelse – vi håper…
Read more

Announcements, Sunday Oct. 3, 2021

Thursday 7th October is the feast of Our Lady of the Rosary. The Mother Teresa sisters invite everyone to join them in worship in the church at Marias Minde starting after mass at 9 am & finishing at 5 pm….
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 3 października 2021

W czwartek 7.10. w Swięto Matko Boskiej Różańcowej, siostry Matki Teresy zapraszają na Adoracje na Marias MInde po Mszy Świętej o godz 9.00 di o godz 17.00. Kurs przygotowujący do Małżeństwa rozpocznie się w poniedziałek 25. Października o godz 18.00…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. OKTOBER 2021

– Torsdag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse i Vår Frue kirke på Marias Minde etter messen kl. 9 og frem til kl.17. -Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18.00…
Read more

Announcements, Sunday Sept. 26, 2021

The corona restrictions are now lifted so it is no longer necessary to register for masses. The 1 metre rule is also abolished so we can use all the pews. The faithful may come to the altar to receive Holy…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 26 września 2021

Wszystkie ograniczenia związane z pandemia zostają zniesione i nie ma już potrzeby rejestrowania się na Mszę Świętą. Reguła jednego metra już nie obowiązuje toteż możemy zajmować wszystkie miejsca siedzące w kościele. Wierni mogą podchodzić do ołtarza, aby przyjąć Komunię Świętą…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. SEPTEMBER 2021

-Alle corona-begrensningene er nå opphevet og vi trenger hverken påmelding eller lister for messene. En-metersregelen er falt bort og vi kan igjen sitte på alle benkene og plassene i kirken. De troende kan fra nå av komme frem for å…
Read more