Aktuelt

Palmesøndag

Polsk gruppe lager palmer til Palmesøndag. Salg før kl. 11.00 Messe. Pris mellom 50 og 80 nkr som ifjor. Inntekt går til Caritas.    

Rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme

Melding fra Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling Fra troende i bispedømmet er det kommet en oppfordring til å holde en kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 hvor man ber rosenkransen hver eneste time. Hvis…
Read more

Den stille uken og påsken i St. Paul menighet

Messeplan for Den stille uke og Påsken 2015 St. Paul menighet St. Paul kirke Lørdag 28. mars kl. 18:00 Filippinsk messe Søndag 29. mars, Palmesøndag kl. 09:00 Messe kl. 11:00 Høymesse kl. 13:00 messe på tamilsk kl. 15:00 messe på…
Read more

Den stille uken og påsken i Sogn og Fjordane

Førde Palmesøndag, 29. mars Kl 10:00 norsk messe Kl 12:00 polsk messe Skjærtorsdag, 2.april Kl 19:00 Langfredag, 3. april Kl 19:00 Påskeaften, lørdag 4. april Matvelsignelse hver halv time mellom 8.00 og 18.00 Kl 19:00 påskevigilie 1. Påskedag, søndag 5….
Read more

Over 2000 troende i søndagsmessen 15.mars

Sist søndag, 15.mars, var det 1.916 troende som deltok i søndagsmessen i St.Paul kirke, sammen med Marias Minde  er tallet 1.952. Av dette over 800 er polakker fordelt på to messer. Nesten 200 mennesker deltok i fromesse!. I tillegg var det 117…
Read more

Familiesynoden 2015

I forbindelse med den ordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet den 4.-25. oktober, inviteres alle troende til å besvare en rekke spørsmål rundt familiens situasjon av i dag.  Finn mer informasjon på katolsk.no og svar på Spørreundersøkelsen . Svarfristen er…
Read more

Etter Fasteretretten

Lumen gentium og oss troende i lys av Fastetiden var temaet for Fasteretretten med p.Sigurd Markussen. Lumen gentium – Kristus er folkenes lys – er 2. Vatikankonsilets viktig dokument om kirken vedtatt av Paul VI i 1964. Dokumentet omhandler kirkens…
Read more

Bønn for biskopen

Herre Jesus Kristus, du har villet bygge opp din Kirke på jorden. Derfor sendte du dine hellige apostler for å lære og døpe alle folk og føre dem på frelsens vei. Vi takker deg for troens nåde, som vi har…
Read more

Katolsk Forum

Katolsk Forum inviterer til foredrag v/Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Temaet er: Pave Leo XIIIs encyklika Rerum Novarum (“Om den nye tid”) og dens politiske innvirkning frem til idag. Møtet finner sted på St. Paul skole, Christies…
Read more

Ferdinands salmespillkonkurranse i Domkirken

Ferdinands salmespill konkurranse går av stabelen 8. mars kl. 13.00 i Bergen domkirke. Vi trenger en syngende forsamling og oppfordrer alle til å komme innom, synge med og heie frem den du mener spiller best når du synger. Det er…
Read more

Fastemandat 2015

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015 1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker. 2….
Read more

Herrens fremstilling i Templet

Her er noen bilder fra festen for Herrens fremstilling i Templet, også kalt Kyndelsmesse eller Maria lysmesse. Mange av menighetens prester var til stede i denne høytidelige messen som startet med at lysene som skal brukes i kirken ble velsignet…
Read more

Meget vellykket Paulusfest – gratulerer med dagen!

Søndag 25. jan feiret vi festen for vår skytshelgen St. Pauls omvendelse, med markering i høymessen og påfølgende fest for hele menigheten i skolens gymsal. Det var en fargerik begivenhet, med mat og underholdning fra noen av våre diverse nasjonale grupper. Et…
Read more

Visst skal våren komme – i St. Paul

St Paul-koret ved dirigent Amund Dahlen sammen med en gruppe med strykere og piano fremførte lørdag 24/1 “Visst skal våren komme” av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit til stor glede for de fremmøtte. Solister var Roystan James og Randi Emilie…
Read more