Yearly Archive: 2022

KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. APRIL 2022

-Menighetens speidergruppe for gutter starter opp igjen lørdag 30. april kl. 12. Oppmøte ved nederste stasjon på Fløibanen. Det blir tur til Fløien med retur kl. 16. For mer informasjon se oppslag eller kontakt Esbjørn på telefon 45 06 88…
Read more

Caritas Bergen årsmøte

Caritas Bergen avholder årsmøte førstkommende torsdag 28. april kl. 18.00, i lokalene til Caritas Bergen i Sigurdsgate 8. Samtlige medlemmer av St. Paul menighet som har fylt 18 år kan delta med tale og stemmerett.

Påskefeiring 2022

Etter to år med forbud og karantene kunne vi igjen feire påskens Triduum og høytiden som vi ønsket. Med verdighet og med glede over at vi kunne samles som troendes fellesskap! Derfor publiserer vi her flere bilder fra årets feiring….
Read more

God Påske! Halleluja!

Herren er virkelig oppstanden, Halleluja! Ham være makten og æren i all evighet. Nå er vi i Påsketiden – de 50 dagene fra Oppstandelsessøndagen til Pinsesøndagen.

Falske e-poster

Noen i menigheten har mottatt e-poster som angivelig er fra meg, hvor noen ber om gavekort eller gavekort fra I-Tunes. Jeg har aldri sendt slike e-Mailer eller bedt om gavekort o.l. Hvis noen er i tvil om dette er falske…
Read more

Korsveien

Det er korsveiandakt i St. Paul kirke hver fredag i fastetiden i forbindelse med kveldsmessen. Hvis du ikke kan delta i kirken, oppfordrer vi til å meditere over korsveien hjemme. Det finnes flere skriftlige kilder for tekster til korsveiandakter. I…
Read more

Palmer til hjelp for Ukraina

I år kom den polske gruppen tilbake etter Covid-pausen til den mangeårige tradisjonen med å selge palmer før høymessen på palmesøndag. Salget av palmene ga 15200 kr og inntekten går til Johannes av Nepomuk menighet i Bojany i Ukraina (Lviv…
Read more

Announcements, Sunday Apr. 10, 2022

Caritas Bergen has started Norwegian language classes for approximately 80 Ukrainian refugees & has a great need for more voluntary teachers. Even if you don’t have experience teaching Norwegian you can start as an assistant. The course follows a user…
Read more

Novenen til den guddommelige miskunn

Også i år skal vi be novenen til Den Guddommelige Miskunn i 9 dager fra og med langfredag og til og med lørdag før Miskunnssøndag. Vi begynner i St. Paul kirke før Langfredagsgudstjenesten, dvs ca kl 14.45. Deretter bes den hver…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 10 kwietnia 2022

Caritas Bergen rozpoczął zajęcia dla ok 80 uchodźców z Ukrainy i potrzebuje wielu wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w nauce podstawowej znajomości norweskiego. Nie trzeba być Norwegiem, żeby się przyłączyć. Potrzebni są także asystenci. Zainteresowani proszęni sa o kontakt z Hroar…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. APRIL 2022

-Caritas Bergen har startet språkopplæring for ca. 80 ukrainske flyktninger, og har et stort behov for flere frivillige norsklærere. Om du ikke har erfaring som språklærer kan du begynne som assistent. Kurset følger et brukervennlig opplegg fra Cappelen Damm. Ta…
Read more

Katolsk Forum 19. april

Katolsk Forum inviterer til vårens andre foredrag, tirsdag 19. april kl. 19.45. «Skapt sånn eller blitt sånn? Kjønnsidentitet i lys av kroppens teologi» v/Eirik Steenhoff Steenhoff er utdannet i teologi og kirkehistorie ved MF og teologi og bioetikk ved John…
Read more

Ekstrem korsvei

Som tidligere år inviterer den polske gruppen til ekstrem korsvei fredagen før palmesøndag, altså 8. april. Vandringen begynner etter messen kl. 19.00. Ruten er ca 34 km lang og går i en runde fra St. Paul kirke ut gjennom Sandviken,…
Read more

Messer i den stille uken og påsken

Her er en samlet oversikt over messene i St Paul menighet i den stille uken og påsken. Bergen og Voss St. Paul kirke Lørdag 9. april kl. 18:00 Messe på filippinsk, palmesønd. Søndag 10. april, Palmesøndagkl. 09:00 Messe på norsk…
Read more

Announcements, Sunday Apr. 3, 2022

Caritas Bergen has started Norwegian language classes for approximately 80 Ukrainian refugees & has a great need for more voluntary teachers. Even if you don’t have experience teaching Norwegian you can start as an assistant. The course follows a user…
Read more

Messeplikten gjeninnføres

Fra og med palmesøndag – den 10. april – gjeninnføres messeplikten etter samme regler som tidligere.  Plikten gjelder ikke ubetinget. Personer som har alvorlig, smittsom sykdom, bør holde seg hjemme. Andre som lider av «underliggende» sykdommer, bør be fastlegen om…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 3 kwietnia 2022

Caritas Bergen rozpoczął zajęcia dla ok 80 uchodźców z Ukrainy i potrzebuje wielu wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w nauce podstawowej znajomości norweskiego. Nie trzeba być Norwegiem, żeby się przyłączyć. Potrzebni są także asystenci. Zainteresowani proszeni sa o kontakt z Hroar…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. APRIL 2022

-Caritas Bergen har startet språkopplæring for ca. 80 ukrainske flyktninger, og har et stort behov for flere frivillige norsklærere. Om du ikke har erfaring som språklærer kan du begynne som assistent. Kurset følger et brukervennlig opplegg fra Cappelen Damm. Ta…
Read more

JAG FREM MOT MÅLET!

Det ble en fin og inspirerende menighetsretrett i helgen med p. Oddvar Moi som åpnet Filipperbrevet for oss. I tre foredrag fikk vi bli bedre kjent med menighetens skytshelgen, Paulus, hans reiser og brevskriving, og altså spesielt brevet til Filipperne…
Read more