Yearly Archive: 2015

Familiesynoden 2015

I forbindelse med den ordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet den 4.-25. oktober, inviteres alle troende til å besvare en rekke spørsmål rundt familiens situasjon av i dag.  Finn mer informasjon på katolsk.no og svar på Spørreundersøkelsen . Svarfristen er…
Read more

Etter Fasteretretten

Lumen gentium og oss troende i lys av Fastetiden var temaet for Fasteretretten med p.Sigurd Markussen. Lumen gentium – Kristus er folkenes lys – er 2. Vatikankonsilets viktig dokument om kirken vedtatt av Paul VI i 1964. Dokumentet omhandler kirkens…
Read more

Announcements for Sunday, March 8th

The next Katolsk Forum lecture (in Norwegian) will be on Tuesday 17th march at 7.45 pm in the staff room of St. Paul School. Professor Frank Aarebrot will talk about Pope Leo XIII’s encyklika Rerum Novarum ( the New Advent)…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MARS 2015

Katolsk Forum inviterer til ny samling. Denne gang tirsdag, 17. mars klokken 19.45 på personalrommet på St. Paul skole. Inngangspenger kr 30,-. Professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen foreleser om Pave Leo XIIIs encyklika Rerum Novarum (”om den nye…
Read more

Ogłoszenia parafialne 8go marca 2015

Katolsk Forum zaprasza na wykład prof. Frank Aarebrot (Instytut polityki porównawczej Uniwersytetu w Bergen) nt. Encykliki papieża Leona XIIIgo Rerum Novarum i jeg politycznego znaczenia dzisiaj. Wtorek 17go marca godz 19.45 w pokoju nauczycielskim szkoły św. Pawła (Personalrommet). Organizowana jest…
Read more

Modlitwa w intencji Księdza Biskupa

Panie Jezu, Ty zechciałeś zbudować Twój Kościół na ziemi, dlatego posłałeś Świętych Apostołów, aby nauczali i chrzcili wszystkie narody oraz prowadzili je na drodze do Zbawienia. Dziękujemy Ci za łaskę wiary, którą otrzymaliśmy za ich pośrednictwem i prosimy Cię:obdarz łaską…
Read more

Bønn for biskopen

Herre Jesus Kristus, du har villet bygge opp din Kirke på jorden. Derfor sendte du dine hellige apostler for å lære og døpe alle folk og føre dem på frelsens vei. Vi takker deg for troens nåde, som vi har…
Read more

Announcements for Sunday, March 1

There will be a parish Lenten retreat from Thursday 5th march to Sunday 8th march led by Father Sigurd Markussen. His meditations are based on the 2nd Vatican Council’s document “Lumen Gentium”& will be about Christ the Light of the…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 1 marca 2015

Rekolekcje wielkopostne w języku norweskim odbędą się od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca. Ksiądz rekolekcjonista Sigurd Markussen będzie głosił kazania czerpiąc inspiracje z dokumentu II Soboru Watykanskiego ”Lumen Gentium” – ”Chrystus Światło narodów, a my wierzący w okresie…
Read more

Kunngjøringer, søndag 1. mars 2015

– Det blir fasteretrett med P. Sigurd Markussen i St Paul menighet fra torsdag 5. mars til søndag 8. mars. Hans meditasjoner tar utgangspunkt i 2. Vatikankonsils dokument “Lumen Gentium” og vil være om Kristus som folkeslagenes lys og oss…
Read more

Announcements, Sunday, Feb. 22

There will be a parish Lenten retreat from Thursday 5th march to Sunday 8th march led by Father Sigurd Markussen. His meditations are based on the 2nd Vatican Council’s document “Lumen Gentium”& will be about Christ the Light of the…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. FEBRUAR

Det blir fasteretrett med P. Sigurd Markussen i St Paul menighet fra torsdag 5. mars til søndag 8. mars. Hans meditasjoner tar utgangspunkt i 2. Vatikankonsils dokument “Lumen Gentium” og vil være om Kristus som folkeslagenes lys og oss troende…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 22 lutego 2015

Rekolekcje wielkopostne w języku norweskim odbędą się od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca. Ksiądz rekolekcjonista Sigurd Markussen będzie glosił kazania czerpiąc inspiracje z dokumentu II Soboru Watykanskiego ”Lumen Gentium” – ”Chrystus Światło narodów, a my wierzący w okresie…
Read more

Fastemandat 2015

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015 1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker. 2….
Read more

Announcements for Sunday, Feb. 15

– Katolsk Forum’s next meeting is on Tuesday Feb. 17 at 7.45 pm in the staff room at St. Paul School. The topic is “The Word became text: Bible translation into uncharted waters” by Erik Andvik, associate professor in linguistics at the…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 15go lutego 2015

Forum Katolickie – Katolsk Forum – zaprasza na spotkanie we wtorek 17go lutego o 19.45 w pokoju nauczycielskim szkoły Św.Pawła. Temat: „Słowo stało się pismem: Tłumaczenia Pisma Świętego na dziewiczej ziemi” przedstawi Erik Andvik, wykładowca językoznawstwa na Uniwersytecie w Bergen…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. FEBR.2015

– Katolsk Forum inviterer til møte, tirsdag, 17. februar kl. 1945 på St. Paul skoles personalrom. Temaet er: «Ordet ble skrift: Bibeloversettelse til upløyd mark» ved Erik Andvik, førsteamanuensis i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen og konsulent for organisasjonen Wycliffe,…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 8go lutego 2015

Forum Katolickie – Katolsk Forum – zaprasza na spotkanie we wtorek 17go lutego o 19.45 w pokoju nauczycielskim szkoły Św.Pawła. Temat: „Słowo stało się pismem: Tłumaczenia Pisma Świętego na dziewiczej ziemi” przedstawi Erik Andvik, wykładowca językoznawstwa na Uniwersytecie w Bergen…
Read more

Announcements for Sunday, February 8th

– Katolsk Forum’s next meeting is on Tuesday Feb. 17 at 7.45 pm in the staff room at St. Paul School. The topic is “The Word became text: Bible translation into uncharted waters” by Erik Andvik, associate professor in linguistics at the…
Read more