Yearly Archive: 2020

Pomoc dla Bejrutu

Wszyscy zapewne widzieliśmy zdjęcia z Bejrutu po tym strasznym wybuchu, wskutek którego zginęło ponad 140 osób a kilka tysięcy jest rannych. Duże obszary miasta leżą w gruzach a tysiące ludzi  straciło swoje domy. Wielu z nich to chrześcijanie – katolicy…
Read more

Nødhjelp til Beirut

Alle har vel sett bildene av den forferdelige eksplosjonen i Beirut som drepte over 140 mennesker og skadet mange tusen. Store deler av byen ble lagt i ruiner og titusenvis av mennesker er blitt hjemløse. Mange av disse er maronittiske…
Read more

An announcement from the Vicar General, Oslo Diocese

I continue to receive messages of concern from members of the parishes that the precautions against contagion are not being complied with, including the following: Attendees at masses are not being registered Communion is being given on the tongue I…
Read more

Wiadomość od Wikariusza Generalnego w diecezji Oslo

W dalszym ciągu napływają do mnie meldunki od parafian wyrażające zaniepokojenie, iż przepisy sanitarne  obowiązujące w diecezji Oslo nie są przestrzegane, m. in., że Uczestniczący w Mszy Świętej nie są rejestrowani, Komunia Święta udzielana jest na język. Niniejszym wymagam i…
Read more

KUNNGJØRING søndag 2. august 2020

Melding fra generalvikaren i OKB Jeg får stadig inn bekymringsmeldinger fra menigheters medlemmer om at OKBs smitteverntiltak ikke etterleves, bl.a. at: Messedeltakerne ikke registreres Kommunion gis i munnen. Jeg krever og pålegger dere at smitteverntiltakene må følges nøye: Menigheten må…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. JULI 2020

– Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6. juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke…
Read more

Bli med på vaskedugnaden!

Mandag morgen 13. juli fant flere veien til vaskedugnad i kirken. En god begynnelse i veldig god stemning! Stor takk til alle som kom! Stillas ble satt på plass, korsveien ble tatt ned og renset, man begynte å vaske veggene….
Read more

Seljumannamesse

Onsdag 8. juli var det seljumannamesse. Også i år hadde Vår Frue menighet i Ålesund pilegrimstur til Selja i anledning dagen. Dette var åpent for alle og det var mange, også fra andre menigheter, som var med. Messen ble innledet…
Read more

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 12 lipca 2020

Biuro parafialne będzie otwarte między 6 lipca a 3 sierpnia tylko w środy od 10.00 do 16.00. W pozostałe dni powszednie można zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach lub tel. 55295950 do dyżurującego księdza.  Nadal obowiązują przepisy sanitarno- epidemiologiczne i konieczność zachowania odległości jednego metra….
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. JULI 2020

– Sommerordning på Menighetskontoret.                                Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6.juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med…
Read more

VASKEDUGNAD I KIRKEN

Vi minner om vaskedugnad i kirken. Alle er hjertelig velkommen til å være med på å gjøre Kirken ren før skolestart. Det arbeides mandag og fredag til frem til arbeidet er gjort. Dugnaden begynner mandag 13 juli. Se eget oppslag…
Read more

Tre unge menn ble fermet i dag i St. Paul kirke

Det var en stor glede for menigheten som var samlet i høymessen i dag, 5. juli, å være vitne til konfirmasjonen av tre ungdommer fra Stryn : brødrene Michał Andrzej Kucab og Karol Piotr Kucab og Dawid Michalski. Det var…
Read more

Søndagsskole 5. juli

Se søndagsskolen for 5. juli her: https://blilys.no/14-sondag-i-det-allminnelige-kirkear-2-2/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 5 lipca 2020

Biuro parafialne będzie otwarte między 6 lipca a 3 sierpnia tylko w środy od 10.00 do 16.00. W pozostałe dni powszednie można zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach lub tel. 55295950 do dyżurującego księdza.  Nadal obowiązują przepisy sanitarno- epidemiologiczne i konieczność zachowania…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. JULI 2020

– Sommerordning på Menighetskontoret.                                Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6.juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 16. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med…
Read more

Bispevigselen i Trondheim

“Biskop-elekt Erik Varden er friskmeldt og klar for å påta seg sine pastorale oppgaver som biskop av Trondheim” melder Trondheim Stift. Bispevigselen finner sted i Nidarosdomen 3. oktober. Les mer her

Messer i St. Olav kapell i juli

St. Olavs kapell på Voss åpnet døren til troende etter en lang pause forårsaket av korona-pandemien. Imens ble kapellet renovert, bl.a. et nytt gulv er på plass. Sognepresten Dom Alois Brodersen feiret messen søndag 28. juni og det blir messe…
Read more

Ny serie på Formed

Se første episode her: https://watch.formed.org/into-the-breach/season:1/videos/into-the-breach-episode-1-masculinity-1

Søndagsskole 28. juni

Se dagens søndagsskole her: https://blilys.no/13-sondag-i-det-allminnelige-kirkear-2/

Med barna i fokus på Marias Minde

Lørdag 28. juni samlet flere barnefamilier seg til messe på Marias Minde kl 10.00. Det var en stor dag for 3-åringene som fikk sin første Bibel i bokform – “Bibelboka mi”. Boken inneholder 16 fortellinger, bønner og sangtekster. Dom Gregor…
Read more