Kunngjøringer

KUNNGJØRING søndag 2. august 2020

Melding fra generalvikaren i OKB Jeg får stadig inn bekymringsmeldinger fra menigheters medlemmer om at OKBs smitteverntiltak ikke etterleves, bl.a. at: Messedeltakerne ikke registreres Kommunion gis i munnen. Jeg krever og pålegger dere at smitteverntiltakene må følges nøye: Menigheten må…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. JULI 2020

– Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6. juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. JULI 2020

– Sommerordning på Menighetskontoret.                                Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6.juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JUNI 2020

– Sommerordning på Menighetskontoret.Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6.juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 16. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. JUNI 2020

– De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 50 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. JUNI 2020

– Det vil bli avholdt en requimmesse for tidligere sogneprest i St. Paul, pater Iru, fredag 19. juni kl. 19. -Mange er vendt tilbake til messene i St. Paul og Marias Minde men vi minner om at helsemyndighetene begrenser messedeltakelsen…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. JUNI 2020

– Det vil bli avholdt en requiemmesse for tidligere sogneprest i St. Paul, pater Iru, fredag 19. juni kl. 19. -Mange er vendt tilbake til messene i St. Paul og Marias Minde men vi minner om at helsemyndighetene begrenser messedeltakelsen…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. MAI 2020

– Mange er vendt tilbake til messene i St. Paul og Marias Minde men vi minner om at helsemyndighetene begrenser messedeltakelsen til 50 deltakere. Pga. dette, er det nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no. Det…
Read more

Sammen i bønn søndag 24. mai

Denne uken feirer Kirken 5-årsjubileum for encyklikaen Laudato Si og minner oss om vår forpliktelse til å forvalte og bevare skaperverket. Uken avsluttes med felles bønn kl 12.00. Her finner du teksten på norsk. Denne uken er bare en start…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. MAI 2020

– Vi har nå åpnet for deltakelse i messer i St. Paul Kirke og på Marias Minde, men ifølge helsemyndighetenes forskrifter, begrenset til 50 deltakere. Pga. dette, er det nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no….
Read more

Kunngjøring 16. april

Opptak av søndagsmessen den 19. april vil bli lagt ut på menighetens web-side søndag morgen. Pga. opptak av messe på søndag er kirken stengt frem til kl. 11.00. Kirken vil være åpen for individuell bønn til vanlige messetider kl. 11.00, 15.00,…
Read more

KUNNGJØRING

Restriksjoner knyttet til pandemien gjelder fortsatt, dermed kan vi ikke feire offentlige messe i kirken. Sjekk på kalenderen når kirken er åpen. Vi planlegger enten å streame direkte eller legge ut opptak av messer/gudstjenester på websiden vår og på facebok….
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MARS 2020

-Menigheten oppfordrer alle til å delta på vandringer i fastetiden til klostre og hospital fra middelalderen. Det blir prosesjon fra St. Paul kirke torsdager kl. 17.30. Neste gang 11.mars. Vær med å be for byen! -Det blir arrangert fasteretrett ved…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. MARS 2020

-Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 2. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2020. – Tirsdag den…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. FEBRUAR 2020

-Fastetiden begynner med Askeonsdag, den 26. februar. Det blir askeonsdagsmesser: på filippinsk kl. 17, på polsk kl. 18 og på norsk kl. 19. Det blir korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 unntatt de ganger det er messe på polsk,…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. FEBRUAR 2020

-Katolsk Forum inviterer til et nytt foredrag tirsdag 18. februar. Maria Elizabeth Fongen, rådgiver i OKB vil holde foredrag med tittelen «Endringer i bioteknologi-loven 2019: Et blikk på Pastoralavdelingens og andres høringsuttalelser». Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45….
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. FEBRUAR 2020

-I dag er siste frist for å melde seg på til barnehelgen for 4.-7. klasse, som er kommende helg på St. Paul skole. -Katolsk Forum inviterer til et nytt foredrag tirsdag 18. februar. Maria Elizabeth Fongen, rådgiver ved Oslo katolske…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 2. FEBRUAR 2020

-Førstkommende tirsdag 4. februar kl. 12 vil den første av Danbolts orgelkonserter finne sted. Professor Gunnar Danbolt innleder og Amund Dahlen spiller musikk av Couperin. -Menigheten arrangerer barnehelg for 4.-7. klasse 14.-16. februar. Brosjyre ligger ved utgangen. – Nytt ekteskapskurs…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. JANUAR 2020

– Det er menighetsfest i dag. Etter høymessen går vi videre til skolens gymsal. Det blir sang og underholdning og loddsalg og mat fra mange land.   – Søndag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet….
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. JANUAR 2020

-Katolsk Forum starter opp igjen tirsdag 21. januar. Foredraget er ved arkeolog Alf Tore Hommedal og omhandler «Besøk til de middelalderske klostre i fastetiden» i anledning menighetens bidrag til Bergens 950-års jubileum i år. Det finner sted kl. 19.45 i…
Read more